Nadciśnienie u osób w podeszłym wieku

W Stanach Zjednoczonych częstość występowania nadciśnienia tętniczego wśród osób w wieku 60 lat lub starszych wzrosła z 57,9 procent w okresie od 1988 r. Do 1991 r. Do 65,4 procent w latach 1999-2000, zgodnie z National Health and Nutrition Survey Survey. Ten wzrost w połączeniu z przewidywanym wzrostem populacji w wieku powyżej 65 lat z 39 milionów w 2010 r. Do 69 milionów w 2030 r. Przemawia za dużym wzrostem liczby osób zagrożonych powikłaniami nadciśnienia tętniczego – w tym serca niepowodzenie, udar i choroba niedokrwienna serca, których występowanie można znacząco zmniejszyć przy odpowiednim leczeniu. Dzisiaj ciśnienie krwi jest kontrolowane tylko u 27 procent starszych pacjentów z nadciśnieniem. Częścią problemu może być to, że starsi ludzie niechętnie zaczynają przyjmować leki przeciwnadciśnieniowe, ale inną częścią mogą być sami praktykujący. Około 40 procent klinicystów, u których wykazano skurczowe ciśnienie krwi od 140 do 159 mm Hg, nie przepisałoby leku przeciwnadciśnieniowego ani nie dodawało innego środka do schematu przeciwnadciśnieniowego, aby doprowadzić do skurczowego ciśnienia krwi poniżej 140 mm Hg. Dla takich klinicystów ta książka jest obowiązkowa.
Prisant wykonał mistrzowską pracę polegającą na przygotowaniu aktualnej książki, która zajmuje się nadciśnieniem tętniczym u osób starszych. Napisał lub współautorował 8 z 24 rozdziałów w książce, do których wniósł 28 innych ekspertów. Pomimo 531 stron, książka jest tak dobrze napisana, że większość zainteresowanych czytelników może z łatwością przeorać ją w wolnym czasie za dwa tygodnie. Czytelnicy skorzystaliby jednak również na wykorzystaniu tej książki jako odnośnika i zagłębili się w poszczególne rozdziały, które w tej chwili przyciągają uwagę.
W pierwszych kilku rozdziałach omawia się rozpowszechnienie, epidemiologię i patofizjologię nadciśnienia tętniczego u starszych osób dorosłych oraz związane z wiekiem zmiany w układzie sercowo-naczyniowo-lekowym. Po nich następuje dyskusja na temat prób obniżenia ciśnienia krwi (zarówno farmakologicznego, jak i niefarmakologicznego) u osób starszych i oceny klinicznej, w tym diagnozy wtórnych przyczyn endokrynologicznych i rekonwalescencyjnych. Specjalne rozdziały dotyczą niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca i choroby naczyń mózgowych. Pięć rozdziałów omawia badania kliniczne pokazujące korzyści każdej z głównych klas leków przeciwnadciśnieniowych u starszych pacjentów. Osobny rozdział dotyczy terapii skojarzonej. Trzy rozdziały obejmują specjalne starsze populacje z nadciśnieniem – czarnymi pacjentami, pacjentami z cukrzycą i pacjentami z zapaleniem stawów. Ostatni rozdział dotyczy roli lekarza w poprawie przestrzegania leczenia i kontroli ciśnienia krwi w tej populacji.
Książka ma wiele zalet, a jakość rozdziałów jest niezmiennie dobra. Omówiono wszystkie główne badania, które objęły osoby starsze. Rozdziały są dobrze powiązane, a do zilustrowania punktów można wykorzystać wiele wykresów i tabel. Szczególnie spodobał mi się rozdział dotyczący terapii skojarzonej i tabelę przedstawiającą leki o ustalonej dawce, które są obecnie dostępne w Stanach Zjednoczonych.
Chociaż prawie wszystkie rozdziały są bardzo czytelne, jedna lub dwie, które zajmują się poszczególnymi klasami leków przeciwnadciśnieniowych, są czasami nieco suche Nie interesuje mnie słowo starsi – wolę starsze . Wygląda na to, że połowa autorów czuje się tak samo jak ja. Podsumowując, nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku powinno być czytane przez każdego, kto leczy nadciśnienie tętnicze u osób starszych. Być może informacje przedstawione tutaj pomogą zwiększyć wskaźnik kontroli nadciśnienia tętniczego z obecnego niskiego poziomu 27 procent do celu 50 procent ustalonego przez Healthy People 2010 dla tej populacji.
Paul Pisarik, MD, MPH
Baylor College of Medicine, Houston, TX 77098
[email protected] tmc.edu
[więcej w: dermatologia estetyczna warszawa, terapia bydgoszcz, smakosz 3 cda ]
[patrz też: smakosz 3 cda, choroba pageta, olx chihuahua ]