Aktywność fizyczna i zmniejszone występowanie cukrzycy zależnej od insuliny ad

Oprócz wskaźnika całkowitego wydatkowania energii w czasie wolnym, wyliczyliśmy oddzielne wskaźniki dla intensywnych sportów, umiarkowanych sportów, a liczba wzniesionych schodów i chodników miejskich chodziliśmy co tydzień. Wskaźnik masy ciała w 1962 r. Obliczono w jednostkach metrycznych (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) z raportów męskich o własnych wysokościach w calach i wadze w funtach. W przypadku analiz warstwowych wskaźnik masy ciała podzielono na trzy kategorie (<24,00, 24,00 do 25,99 i . = 26,00). Informacje z badań fizykalnych w latach studiów (okres od 1928 r. Do 1947 r.) Były dostępne dla 4965 absolwentów, a zapisy wysokości i masy z tych badań zostały wykorzystane do określenia zmian w indeksie masy ciała między szkołą a 1962.
Obecność nadciśnienia w wywiadzie, którą zdiagnozował lekarz lub wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy, określono na podstawie odpowiedzi na kwestionariusz z 1962 roku. Podobnie, mężczyźni zostali zapytani w obu kwestionariuszach z 1962 i 1976 roku, czy mieli historię cukrzycy. Mężczyźni, u których cukrzyca rozwinęła się do 1962 r., Zostali wykluczeni z badania. Ponieważ cukrzyca insulinozależna rzadko rozwija się u dorosłych, 8 wszystkich przypadków cukrzycy zdiagnozowanych po 1962 r. I zgłoszonych w kwestionariuszu z 1976 r. Uznano za przypadki NIDDM. Mężczyźni zgłaszający ten stan w chwili rozpoznania mieli od 45 do 68 lat.
Analiza statystyczna
Ustaliliśmy zależność między zmiennymi predykcyjnymi (wiek, wskaźnik aktywności fizycznej, wskaźnik masy ciała, wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy i nadciśnienie) w 1962 r. I częstość występowania cukrzycy w 14-letnim okresie obserwacji. W analizach opisowych zaklasyfikowaliśmy mężczyzn zgodnie z ich poziomem aktywności fizycznej w 1962 r. I podejrzewanymi czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy. Wyliczyliśmy wskaźniki cukrzycy dostosowane do wieku na 10 000 osobo-lat obserwacji dla każdego poziomu badanych zmiennych ryzyka. Względne ryzyko i wartości istotności dla trendu liniowego zostały obliczone za pomocą rozszerzenia Mantela testu MantelHaenszel.19
Aby przetestować niezależność związku między aktywnością fizyczną a rozwojem NIDDM, zastosowaliśmy model regresji proporcjonalnych zagrożeń.20 Liczba lat od odpowiedzi na kwestionariusz w 1962 r. Do zgłoszonego roku rozpoznania cukrzycy została wykorzystana jako zmienna czasowa; wiek, wskaźnik masy ciała w punkcie wyjściowym (1962), historia nadciśnienia tętniczego i wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy zostały ocenione jako potencjalne zmienne zakłócające. Z wyjątkiem historii nadciśnienia tętniczego i historii cukrzycy u rodziców, każdy potencjalny czynnik prognostyczny został wpisany do modelu jako zmienna ciągła. W dodatkowej analizie dodaliśmy zmianę masy ciała z czasu badania fizykalnego na uniwersytet do 1962 r. Statystyczne poziomy prawdopodobieństwa obliczono za pomocą dwustronnych testów.
Wyniki
W 1962 r. Mężczyźni w badanej populacji mieli 39 do 68 lat, a ich wskaźniki masy ciała wahały się od 14,1 do 46,0. Wyniki na indeksie aktywności fizycznej mieściły się w zakresie od 0 do 14 700 kcal na tydzień, przy średniej (. SD) 1950 . 1834; około połowa mężczyzn miała wyniki poniżej 1200 kcal na tydzień.
Aktywność fizyczna i NIDDM
Tabela 1
[patrz też: olx krasnik, ośrodek leczenia depresji, smakosz 3 cda ]