Epidemia, szczep genów toksyny Clostridium difficile czesc 4

badano oporność na te fluorochinolony, zastosowano wartości graniczne CLSI dla C. difficile testowane przeciwko trovafloxacin. Ważność punktów przerwania trovafloksacyny została potwierdzona przez identyfikację dwóch odrębnych subpopulacji w rozkładzie minimalnych stężeń hamujących (MIC) dla wrażliwych izolatów, w porównaniu z opornymi izolatami, testowanymi przeciwko tym fluorochinolonom; te subpopulacje zostały wyznaczone przez punkty przerwania trovafloxacin. Kontrolę jakości testu na wrażliwość na antybiotyki przeprowadzono podczas każdego testu z użyciem standardowych szczepów Enterococcus faecalis American Type Culture Collection (ATCC) 29212, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27583, Bacteroides fragilis ATCC 25285 i B. thetaiotaomicron ATCC 29741. Analiza statystyczna
Aby porównać ogólne wzorce oporności obecnych epidemicznych i nieepidemicznych izolatów, w sumie trzy (określone według dostępności izolatów) szczep epidemiczny (przypadek) i trzy izolaty szczepów nieideologicznych (kontrolnych), jak określono przez REA i PFGE, zostały losowo wybierane z każdego zakładu opieki zdrowotnej. Opór był następnie porównywany przez dopasowaną analizę przypadku z użyciem oprogramowania Epi Info (wersja 6.02). Ta metoda została wybrana w celu uwzględnienia możliwych geograficznych zmian oporności i uniknięcia błędów wynikających z wybuchów o większej liczbie izolatów. W przeciwieństwie do tego zastosowaliśmy dokładny test Fischera i funkcję StatCalc oprogramowania Epi Info (wersja 6.02), aby uzyskać niezrównane porównanie obecnych i historycznych izolatów epidemii. Wszystkie wartości P opierają się na dwustronnym porównaniu.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Izolaty Clostridium difficile według placówki służby zdrowia i proporcji izolatów przynależnych do szczepu BI / NAP1. Łącznie 187 izolatów uzyskano z ośmiu zakładów opieki zdrowotnej, w których wybuchły epidemie. W każdym z obiektów zidentyfikowano szczep złożony z blisko spokrewnionych izolatów zarówno przez PFGE, jak i REA. Ta epidemia stanowiła 50 procent lub więcej izolatów z pięciu z ośmiu obiektów (Tabela 1). Szczep epidemii został zidentyfikowany jako należący do grupy BI REA i północnoamerykańskiego PFGE typu (NAP1). W obrębie tego szczepu, scharakteryzowanego jako BI / NAP1, izolaty zostały dodatkowo zróżnicowane na podstawie niewielkich różnic w wzorze pasmowym w 14 podtypach REA, oznaczonych liczbami, w których co najmniej 90 procent pasm jest identycznych.17 Podobnie, kilka podtypów PFGE znajduje się w oznaczeniu NAP1. W historycznej bazie danych zidentyfikowano pięć typów REA BI (BI1 do BI5) z 1984 roku. Reprezentowało 18 izolatów uzyskanych od 14 pacjentów i składało się z 5 izolatów BI1 od 4 pacjentów, 8 izolatów BI2 od 7 pacjentów, 2 izolatów BI3 od pacjenta, 2 izolatów BI4 od pacjenta i izolatu BI5 od cierpliwy.
Rycina 2. Rycina 2. Wyniki elektroforezy żelowej w polu pulsacyjnym i analiza dendrograficzna próbki BI / NAP1 i nie-BI / NAP1 izoluje z aktualnych epidemii choroby powiązanej z Clostridium difficile i izolatów z bazy danych historycznych. Lata wymienione dla historycznych izolatów wskazują lata, w których izolaty tego typu zostały odzyskane od pacjentów, zgodnie z bazą danych
[patrz też: chcę zostać dawcą szpiku, rezonans magnetyczny kolana warszawa, męska apteka ]
[podobne: anestezjologia i intensywna terapia, na zdrowie po czesku, febuksostat ]